e-ISSN: -
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Başlangıç: 2022
Yayıncı: Ömür Yıldırım

Editör Kurulu

Dergi Kurulları

Dergi Sahibi: Ömür Yıldırım

Yazı İşleri Müdürü: Muhammed Ali Alioğlu

Dergi Editörü:

Teknik Editör: Doç. Dr. Hakan Temir (Tokat İslami İlimler)                            

Editör Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi İsmet Tunç (Şırnak İlahiyat)

Editör Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelik  (Yıldırım Beyazıt İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Alan Editörü: Yakup Akyürek

Alan Editörü: 

İngilizce Dil Editörü: Ar. Gör. Elif Nur Dönmezgüç (Amasya İlahiyat Fakültesi_İslam Tarih)

Arapça Dil Editörü: Doç. Dr. Enes Salih (Tokat İslami İlimler)

Sekretarya: İbrahim Oğuzhan

Yazım Editörü: Muhammed Karaca

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Kürşat Demirci (Marmara Üniv. Emekli Öğrt. Üyesi)

Prof. Dr. Levent Öztürk (Sakarya İlahiyat Öğrt. Üyesi)

Prof. Dr. Mefail Hızlı (Bursa İlahiyat Öğrt. Üyesi)

Hasan Mert Kaya (Araştırmacı-Yazar)

Mustafa S. Küçükaşçı

Danışma Kurulu

Dr. Muhammad Maraqten

Dr. Majeed Khan

Prof. Dr. Ünal Kılıç

Prof. Dr. Seyfettin Erşahin

Doç. Dr. Tahsin Koçyiğit